• علیرضا قزوه   GhazvehA@

    1400/09/12 ساعت 21:58

    …دلی به رنگ داغ از شهید کربلا داشت
    یکی ز شیعیان علی مرتضی بود …