• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1400/09/12 ساعت 21:07

  واکنش به ادعای سختگیرانه بودن پیشنهادات ایران

  مذاکره کننده ارشد ایران:

  می‌گفتند که این پیشنهادات با دیدگاه‌های ما انطباق ندارد

  ما نیز گفتیم که این طبیعی است و قرار نیست که ما در مذاکرات مطالبی را بگوییم که مطابق با دیدگاه‌های شما باشد

  #JCPOA