• یکی می‌گفت، ما متوسط‌ها این چیزهایی که الان داریم به احتمال زیاد آخرین چیزهایی هستند که از عهده خریدشان برآمده‌ایم و مالک آنها هستیم و دیگر قادر به تهیه آنها نخواهیم بود!
    #گرانی
    #تورم