• مسعود براتی   mas_barati@

    1400/09/12 ساعت 21:02

    مشخص است که آقای سلطانی کوچکترین اطلاعی نه از انواع تحریم‌ها دارد و نه از نتایج شش دور وین. ولی خب لازم است حرفی علیه تیم ایرانی بزند و علی واعظ هم بازتوییت کند.
    این بازی‌ها جدید نیست، تکراری شده است.
    حنایتان رنگی ندارد.