• ورود «امیکرون» به ایران دور از انتظار نیست: رئیس‌مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با توجه به مشاهده امیکرون در چهارگوشه جهان مطمئنا تعداد موارد ابتلا به این ویروس بیش از میزان اعلام شده است، اما به نظر نمی‌رسد قدرت سرایت…