• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/09/12 ساعت 21:36

    تهران، اراک، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، ساری، قم، کرج، گرگان و مشهد در وضعیت آبی قرار گرفتند