• طیبه سیاوشی   TayebehSiavash@

    1400/09/12 ساعت 21:38

    تصویر زیر، گزارشی گزیده از تلاش‌های خود و همکارانم در دوره‌ی دهم مجلس به‌منظور ایجاد پشتوانه‌های حقوقی #حمایت_از_معلولان است.
    مجلس کنونی می‌تواند مواد مغفول‌مانده‌ی این قانون را از دولت و حاکمیت مطالبه کند و در صورت قصور در اجرای قوانین، از دولت به دستگاه قضایی شکایت کند.