• درگذشته وقتی وارد سالن سینما می‌شدیم.کنترلچی با چراغ قوه همه جا را می‌گشت تا یک صندلی خالی برای نشستن ما پیدا کند.امروز تهیه کنندگان و سینماداران،در سالن سینما دانه دانه مخاطبان اندک سینما را می‌شمارند!ببینید سیاستگذاری‌های غلط بخش خصوصی و دولتی چه بلایی بر سر سینمای ایران آورده