• علیرضا قزوه   GhazvehA@

    1400/09/12 ساعت 23:10

    این فایل شعرخوانی استاد ابتهاج است که چند روز پیش از آلمان برای جناب اصغرنیا فرستادند و امشب در برنامه یکصدمین سالگرد شهادت میرزا در گروه بین المللی هندیران که از ساعت ۲۱ تا ۲۳ برگزار شد این شعر هم رونمایی شد. امشب بیش از سی چهل شعر تازه از شاعران فارسی زبان برای میرزا سروده شد.