• کمپین معلولان   dscampaign1@

    1400/09/12 ساعت 18:51

    روز جهانی معلولان در ایران؛کارناوال نمایش قدرت نهاد‌های بی‌خاصیت

    #روز_جهانی_معلولان فرصتی برای شناسایی نیاز‌های نوین معلولان و تلاش برای زندگی با کیفیت این قشراست،امااین روز درایران به روزی برای نمایش صرف بودجه ارگان‌ها بدون کوچکترین گره‌گشایی از مصائب …
    https://eghtesaad۲۴.ir/۰۰۰ZkP