• محمد امینی رعیا   aminiroaya@

    1400/09/12 ساعت 20:23

    از مزدوران #ایران_اینترنشنال که با بودجه سعودی ارتزاق میکنند، انتظار نداریم بحث تخصصی بکنند یا همسو با منافع ملت چیزی بگویند. اما وقتی از چیزی شاکی میشوند و به تخریب شخصی و کور روی می‌آورند، خیالمان راحت‌تر میشود که داریم مسیر درستی را طی میکنیم. بودجه سعودی نوش جانتان!
    @IranIntl