• حسن آقا جانی ⁦⁩   Aghajani_Hassan@

    1400/09/12 ساعت 21:03

    چند روز پیش برای دوستی در اینستاگرام نوشتم که اگرچه حضور میدانی رئیس جمهوری کاری ارزشمند است، بازنمایی مداوم ما از این مطلب، به نوعی نشان می‌دهد چنته خالی‌ست، برنامه و اقدام جدی و عمیقی نیست و دل خوش می‌کنیم به این‌که از قبلی میدانی‌تر است.

    کارهای اساسی را نشر دهیم.