• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/09/12 ساعت 19:10

    نتیجه ناشایسته‌سالاری در نظام تدبیر و تصمیم‌گیری کشور می‌شود اینکه به جای اطلاعات و گزارش‌های علمی، توهمات یا فهم غلط از آمارها مورد استفاده مسئولان و مبنای سیاستگذاری‌ها قرار می‌گیرد.