• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/12 ساعت 20:37

    منظور از تنش سیاسی در این نوشته را نمی‌دانم. ولی جزیره ثبات صفتی بود که جیمی کارتر در دی ۱۳۵۶ در وصف مدیریت شاه بر ایران بکار برد. تنشهای سیاسی طبیعت جامعه در حال تحول است. اینها پیش لرزه‌های کوچکی هستند که انرژی زمین را تخلیه کرده و مانع از زلزله ویرانگر می‌شوند.