• سید حسین موسویان   hmousavian@

    1400/09/12 ساعت 17:46

    امیرالمومنین حضرت امام علی (ع) میفرمایند:

    *مردم را ببخش و بر آنان آسان گیر، آن گونه که دوست داری خدا تو را ببخشد و بر تو آسان گیرد.*

    نهج البلاغه نامه ۵۳