• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

  1400/09/12 ساعت 22:35

  برای این بنده‌ی خدا ۱۰میلیون‌تومن تأمین شده؛ اگر همتی بکنیم امشب می‌توانیم از او و خانواده‌اش رفع دغدغه کنیم.
  می‌دانید که برای فرد سالم هم اوضاع سخت است چه رسد به آدم شریفی که نه بینایی دارد و نه شنوایی
  ۶۳۹۳۴۶۱۰۲۵۴۱۰۹۵۸
  لینک درگاه در پین‌توئیت است و #ریتوئیت موجب امتنان
  #کارخیر