• نمی‌شود سلیقه و ذائقه مردم را با تحکم و امور اداری تغییر داد.
    کسی نباید به جای مردم تصمیم بگیرد.باید در ژانرهای مختلف فیلم تولید و اکران شود تا مخاطبان حق انتخاب داشته باشند.وقتی به آنان حق انتخاب ندهیم و برای شان تعیین تکلیف کنیم،مسلم است که نمی‌پذیرند.