• تهیه کننده و کارگردان قدیمی در بستر بیماری

    خسرو امیر صادقی تهیه کننده و کارگردان قدیمی در بیمارستان بستری است.

    خسرو امیر صادقی حدود پنج روز است که در بیمارستان خاتم الانبیا به دلیل مشکلات ریوی بستری شده است.
    از خداوند منان شفای عاجل این هنرمند قدیمی را خواستار هستیم.