• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1400/09/12 ساعت 20:11

    رئیس جمهور در این بازدید در گفت‌وگوی چهره به چهره و صمیمی با ساکنین در جریان نگرانی‌های آنان و مشکلات محله قرار گرفت.