• عبدالرضا هلالی   helalireza@

    1400/09/12 ساعت 15:16

    دانایی که برای جامعه‌ نادان مبارزه می‌کنه
    مثل کسی که خودش رو آتش می‌زنه تا روشنایی رو برای آدمای نابینا فراهم کنه