• امیر جاوید: در ۴۰سال گذشته شخصیت‌های موثر در #کمیسیون_فرهنگی مجلس نداشتیم و این ناشی از «نظام فرقه‌ای سیاسی» است که نسبتی با انقلاب ندارد.

    دکتر سعید الهی: نمی‌توانیم بگوییم که در هیچ یک از سطوح حاکمیت، شخصیت‌های موثر فرهنگی و انقلابی نداریم.@Saeidelahi۱۳۵۱@seyedamirjavid