• | دوران کریک بدون شکست به پایان رسید؛ آرتتا باز هم مقابل بیگ‌سیکس موفق نبود