• ناهید اکبر زاده   nahid_akbarzade@

    1400/09/12 ساعت 15:26

    « تو بودجه ۲۰۰۰ میلیاردی یه ذره جا برای بچه‌های SMA نبود؟! »
    « آقای پلیس، ما از نماینده‌ها انتظار داریم درد ما رو بفهمن؛ ما دارو لازم داریم »
    ما هیچ، ما نگاه …
    #مجلس