• باغ کتاب تهران   baghe_ketab@

  1400/09/11 ساعت 10:21

  کارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید.

  به چشم خویش دیدم در بیابان
  که آهسته سبق برد از شتابان
  سمند بادپای از تک فرو ماند
  شتربان همچنان آهسته می‌راند

  گلستان سعدی، باب هشتم در آداب صحبت

  این روزها «باغ کتاب» هر روز از ۹ صبح تا ۹ شب میزبان شماست.

  #باغ_کتاب