• زهره الهیان   ZElahian@

    1400/09/11 ساعت 13:21

    «بازدید از موزه دفاع مقدس آبادان»

    #رشته_توییت
    ۱/
    روایت یک سال حماسه مردم ابادان با دستان خالی اما قلبهایی سرشار از ایمان به خدا و وعده نصرت الهی زیر چتر محاصره این شهر توسط دشمن بعثی تا دندان مسلح با حمایت استکبار در راس انها امریکا