• مالک شریعتی نیاسر   malekshariati@

    1400/09/11 ساعت 00:19

    رحمت و غفران الهی بر آیت الله #سیدرضی_شیرازی؛ عالم ربانی، مردمی، خوش مشرب و متواضع
    مسجد محل اقامه نماز او در محله یوسف آباد تهران، در زمان خدمتش، مملو از جوانان بود