• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/09/11 ساعت 21:22

    درسته که اینها خیلی به مذاکره و برجام بد و بیراه می‌کفتند .
    اما حالا که خودشان مذاکره می‌کنند تا به هرشکلی به توافق برسند، ومسیر گذشته را بروند، با مذاکره کنندگان مخالفت نمیکنیم تا معلوم‌شود برای ما‌منافع ملی مهم است.
    ولی در صورت شکست این بار تقصیر را گردن چه کسی خواهند انداخت