• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/09/11 ساعت 22:07

    ماجرا MH۱۷ و موارد متعدد مشابه، موضوع اصلی کتاب #دستکاری_رسانه‌های_اجتماعی است. کتاب فرایند تلاش برای دستکاری افکار عمومی بر بستر شبکه‌های اجتماعی را در ۹ کشور از جمله روسیه، اوکراین و آمریکا بررسی کرده است. /۹