• غلامرضا تاجگردون   GhTajgardoon@

    1400/09/11 ساعت 22:15

    #مجلس دهم شعار #شفافیت نداد ولی طرح دو فوریتی برای شفافیت آراء همه نهادهای مهم را تصویب کرد ( و اگر چه در مراحل بعد ایراد گرفتند و ماند ) ولی #مجلس_یازدهم تنها شعارش شفافیت بود و عمرشان داره تموم میشه و خبری از تصویب نیست.