• مسعود براتی   mas_barati@

    1400/09/11 ساعت 23:57

    علی واعظ @AliVaez در کلاب هوس گفت متن‌هایی که ایران به ۱+۴ ارایه داده است، درباره تحریم‌ها بسیار مفصل و با جزییات است و درباره هسته‌ای کلی است.

    بله بازی عوض شده است.