• این تبلیغات از ابتدا شکست خورده است چه موضوع #بورس باشد چه #ارز_دیجیتال و بلاگچین و چه گلدکوئیست و …

    با سرمایه‌تون وقتی #سواد_مالی کافی ندارید و شناخت درستی هم از خود ندارید بیخودی بازی نکنید و فریب نخورید ( بدیهی است که منظورم به اقای احمدنیا نیست و صرفا شیوه تبلیغ است)