• حقوق حیوانات در ایران   IRANIMALRIGHTS@

    1400/09/11 ساعت 19:07

    یک فاجعه، یک #حیوان_آزاری مدرن و مخفی! کبوترهایی که پاهایشان توسط برخی موزیسین‌ها و‌ خواننده‌های خیابان بسته می‌شوند تا مجبور شوند به این صورت راه بروند و مردم از بی‌اطلاع که گمان می‌کنند پرنده در حال رقصیدن است؛ زشت‌تر از آن اینکه با عناوین زیبا آن را منتشر می‌کنیم.