• قدم‌یازدهم نوشته مرحومه سوسن طاقدیس از آن کتابهایی است که ظرفیت خوبی در عرصه بین الملل دارد.
    چندسال قبل اسپانیایی این کتاب را هم منتشرکردیم. اماالان شنیدم پویانمایی قدم یازدهم به بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم استراسبورگ آمریکا راه یافته است.
    خدا رحمت کند سوسن طاقدیس را …