• سجاد جلالی   ss_jalali@

  1400/09/11 ساعت 20:25

  مذاکره کننده کشورمان،نمایندگان آمریکا را به محل مذاکره راه نداد.
  آنها از اتاق مجاور و از طریق نمایندگان اروپا از روند مذاکرات باخبر میشوند!#غرب_گدایان
  در مذاکرات آمریکا را #کدخدا می‌دیدند.
  اما اکنون #فالگوشی بیش نیست.
  درهم شکستن هیمنه آمریکا توسط فرزندان‌مکتب #امام‌روح‌الله