• شرمین نادری   sherminnaderi@

    1400/09/11 ساعت 17:00

    امروز آقا سجاد سرایدار افغانستانی همسایه اومد حیاط ما رو جارو زد و بعد لب باغچه نشست و در حال نوشیدن چای،یه نگاهی به آسمون کرد و گفت این هوا عین همین طالبان ماست، بی‌خود داری جارو می‌کنی، اینا یه هو می‌ریزن پایین.
    بعدم البته باد اومد و حیاط با برگ درخت گردو و خرمالو فرش شد.