• محمد صادق عبدالهی   ms_abdollahi@

    1400/09/11 ساعت 20:26

    «شگفتا، واقعا شگفتا، از وضع مغزى کسى که ده‌ها سال در مسائل علمى و صنعتى و هنرى پیشرفت مى‌نماید، ولى معلومات و معارف او درباره خداشناسى همان است که در دوران کودکى از مادر بزرگش شنیده است.» #علامه_محمد_تقی_جعفری