• علی باقری کنی   Bagheri_Kani@

    1400/09/11 ساعت 18:49

    با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت‌وگوهای مثمر ثمری با هدف تداوم همکاری‌های فنی میان ایران و آژانس داشتم.
    تاکید نمودم که ایران مصمم است که به مشارکت فعالانه و مثبت در گفت‌وگوها در وین ادامه دهد.
    آژانس می‌تواند نقش فنی مثبتی ایفا کند.