• سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

  1400/09/11 ساعت 19:05

  «هر دقیقه‌ای که می‌گذرد، جان گران‌بهایی را به‌علت ایدز از دست می‌دهیم» پیامی روشن از رئیس اجرایی @UNAids وینی بیانیما. او خواستار:
  پایان نابرابری‌ها.
  پایان ایدز.
  پایان همه‌گیری‌ها است.
  ببینید و گوش دهید: