• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/09/11 ساعت 21:07

    با پرداخت ۳۰ میلیون‌تومان، به‌جای یک خانواده به ۲ خانواده کمک شد تا کمی از مشکلات‌شان کسر شود.
    این ۲ خانواده هر دو در اردبیل هستند.
    #گزارش
    #کارخیر