• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/09/11 ساعت 14:33

    سوال: ضرر امریکایی‌ها برای ایران تحریم‌های اقتصادی ست یا حضور در جغرافیای اطراف ما ؟ ایا ما باید نگران دخالت نظامی انها باشیم یا تحریم‌های اقتصادی شان ؟
    لازم به ذکر است امریکایی‌ها طالبان و صدام را سرنگون کردند که ناخواسته همراستا با منافع ملی ما بود، نبود؟