• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1400/09/11 ساعت 23:09

    آقای محسن رضایی!!! چی شد پس؟!؟
    شما ناسلامتی معاون اقتصادی رییس‌جمهور هستی!!
    شما که قرار بود ریال را به سومین پول قدرتمند منطقه پس از دلار و یورو تبدیل کنید.

    بقول مرحوم خانم هایده #گل‌واژه‌های شعر من، رنگ کلا رو میبرن