• شرکت ملی نفت ایران   IranianOilCo@

    1400/09/11 ساعت 15:06

    مدیرعامل #شرکت_ملی_نفت_ایران با بیان اینکه ماموریت مدیریت امور حقوقی پیچیدگی‌های زیادی دارد و حساس به زمان است، گفت: ضرورت دارد امور حقوقی با بررسی نظرات نخبگان و کارشناسان در #قراردادهای_نفتی بازنگری‌های لازم را انجام دهد
    http://nioc.ir/portal/home/?news/۱۰۰۱۹۳/۳۲۲۵۷۰/۴۳۲۱۳۷/…