• جمعیت امام رضایی ها   emamrezaeeha@

  1400/09/11 ساعت 15:04

  در داغ جان سوز محمد آقای افتخاری که مثل پسرم، برام عزیز بود زبانم جز به یک جمله نمی‌چرخه
  إنا للٰه وإنا إلیه راجعون
  برای خانوادش و خودم از خود بی بی صبر تحمل این مصیبت رو میخوام‌.‌
  «‌حسین یکتا‌»‌

  #جمعیت_امام_رضایی_ها
  #حسین_یکتا