• عزت الله اکبری تالارپشتی   EzatollahAkbari@

    1400/09/11 ساعت 00:35

    علیرغم سطح عالی روابط سیاسی و نظامی با سوریه، سطح روابط اقتصادی حداقلی است. صادر کنندگان تروریست به سوریه، ۲۵ برابر ایران بازار سوریه را دراختیار دارند. گره اصلی، اراده کمرنگ دولتین در رفع موانع توسعه اقتصادی بوده. تحرک جدی دولت فعلی، مطالبه مجلس و مردم است.