• محسن مقصودی   maghsoodi61@

    1400/09/11 ساعت 23:06

    ویروس استاکس نت، مهیب‌ترین بدافزار قرن، چگونه و توسط چه کسانی مهار شد؟

    با تیم همکاران شهید احمدی روشن و قهرمانان مهار استاکس نت، بعد از برجام چه برخوردی شد؟

    ⁩جانوران گرسنه مشغول چه کاری هستند …