• حمید رضا موحدی زاده   movahedizadeh@

  1400/09/11 ساعت 23:23

  اعتراضات مسالمت آمیز حق معلمان ایران است !
  برای جلب رضایت آنها چه باید کرد؟
  ۱- تصویب و اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان
  ۲- افزایش حقوق معلمان بیش از خط فقر
  ۳- حفظ منزلت و آزادی معلمان بازداشت شده # معلمان و دانش آموزان سرمایه اجتماعی ما هستند و منزلت و احترام آنها نبایستی شکسته شود !