• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/09/11 ساعت 22:07

    کتاب حاصل یک تحقیق در دانشگاه #آکسفورد است و سال ۲۰۱۹ چاپ شده. ترجمه‌ش در مقیاس کارهایی که من قبلا انجام داده بودم، تجربه متفاوت و دشواری بود اما خوشحالم که با کمک دوست خوبم رسول صفرآهنگ نهایتا به سرانجام رسید و #انتشارات_همشهری آن را چاپ کرد./١٠