• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/09/11 ساعت 22:07

    نهایتا اینکه در راستای حمایت از ناشر و استمرار چنین تجربه‌هایی در حوزه نشر، ریتوییت و کوت و هرنوع ترویج و اطلاع‌رسانی دیگه مزید امتنان خواهد بود / ١٢ و پایان