• سید مصطفی میرسلیم   mirsalimsm@

    1400/09/11 ساعت 16:07

    آیت الله سیدرضی شیرازی، مجتهدی خوش اخلاق و استادی متواضع و فیلسوفی در خدمت مردم و پشتیبان انقلاب بود. روحش شاد باد.