• شرمین نادری   sherminnaderi@

    1400/09/11 ساعت 14:33

    قصه بوشهری مردم دریا رو خودم خیلی دوست دارم، ایده اولیه این قصه رو از روایت‌های گزارش گونه شهریار رامهرمزی در کتاب هزارساله عجایب الهند گرفتم، دست آخر اما قصه‌ای شد که دل خودم رو می‌لرزونه.

    https://fidibo.com/book/۱۲۴۰۸۵